Η διαδικασία καταχώρησης της κάρτας Εγγύησης & Προνομίων θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για σύντομο χρονικό διάστημα,διότι βρίσκεται σε τεχνική διαδικασία εναρμόνισης με βάση της νέας ευρωπαικής οδηγίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.