Κάρτα εγγύησης και προνομίων

Με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που αντιπροσωπεύει και διανέμει η ΠΕΡΑΜΑΞ ΑΕ στην Ελληνική αγορά, Δικαιούστε και Παραλαμβάνετε από το κατάστημα (φυσικό ή ηλεκτρονικό) την Κάρτα Εγγύησης και Προνομίων ΠΕΡΑΜΑΞ.

Η Κάρτα εγγύησης και Προνομίων της ΠΕΡΑΜΑΞ συνοδεύει και παραδίδεται Δωρεάν με οποιοδήποτε προϊόν πωλείται μέσα από τα κανάλια διανομής μας.

Αν κάποιο προϊόν των οίκων που εκπροσωπούμε στην Ελλάδα, πωληθεί από μη συνεργαζόμενα κανάλια ή καταστήματα, η αγορά της Κάρτας Εγγύησης και Προνομίων και οι υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτή, πωλείται προς 100€/έτος, μέχρι 60 ημέρες από την αγορά του (απαραίτητη η απόδειξη αγοράς), μετά από έλεγχο του προϊόντος και αναλόγως της καταστάσεως του.

Μετά την ενεργοποίηση της κάρτας έχετε τα παρακάτω προνόμια

ΠΡΟΣΟΧΗ! σε όλες τις συναλλαγές με την ΠΕΡΑΜΑΞ ΑΕ θα πρέπει να έχετε αντίγραφο της απόδειξης αγοράς του προϊόντος (να αναγράφονται η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και η ονομασία του)